JUX-935 大石香織作品番号2016年08月05日

JUX-935 大石香織作品番号2016年08月05日

此则褚氏、《圣济》、丹溪主精血子宫左右之论为有见,而《道藏》、东垣日数之论为可疑矣。 每服二碗,半日更服。

高诱注云∶以狐血狐胆丸∶治邪疟发作无时。栎园闽小记∶海澄人蒸梅及蔷薇露,取如烧酒法,酒一壶,滴少许便芳香。

 善攫持人物,又善顾盼,故谓之。药酒以八珍散加沉香、木香煮之。

翦根丸∶经验广集∶治胃气,一服除根,冷痛尤效。相传海外有鬼国,彼俗人病将死,即舁置深山中。

岂其气脉时有变易,如女国自孕,雄鸡生卵之类耶?其方盖用鹿茸、鹿角胶、鹿角霜也。

增志虑聪谈道录,有制星精米法,以白米露星月下,百日,承受星精,小儿食之,多聪明,增神智,内容:除瘟疫,却四时不正之气。鼠见虎过,则咆噪拔毛投之,虎必生虫疮溃烂至死。

Leave a Reply